ประกาศโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 กำหนดการรับนักเรียนเข้าหอพักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนป่าไม้

Read more

ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีและโรงเรียนบ้านร่มเกล้า4 ส่งตัว ครูตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more

โครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งสร้าง 3 ดี พัฒนา 3 ด้าน “คนดี พลเมืองดี อาชีพดี”

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบบข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Performance Agreement (PA)

วันศุกร์ ที่ 17 ธันว

Read more