ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ” ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 “

##ประกาศผลผู้มีสิทธิ

Read more

ชมการนำเสนอและศึกษาดูงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าที่รัอยตรีวรวิทย์ เรืองโรจนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more