ได้รับการจัดสรรอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียน

ปีงบประมาณ​ 2565​ -​ 2566 ไ้ด้รับการจัดสรรอาคารเรียน​ 4​ ชั้น​ อาคาร​ 318​ ล/55 -​ ข​ (เขตแผ่นดินไหว)​ อีก​ 1​ หลังเพื่อรองรับการเพิ่มของจำนวนนักเรียน

อาคาร 318 ล/55 – ข ( เขตแผ่นดินไหว )