ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่ทองเพียร เครือทราย คุณแม่ของคุณครูราตรี เครือทราย

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้มอบหมายให้นางนีรชา ทับประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 และคณะครู เป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่ทองเพียร เครือทราย คุณแม่ของคุณครูราตรี เครือทราย ณ ฌาปนสถานบ้านห้วยเกาะหลวง ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวคุณครูราตรี เครือทราย มา ณ โอกาสนี้