มหกรรมวิชาการ Open House 2565 “เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านป่าไม้อุทิศ 4 สู่วิถีนวัตกร” ประจำปีการศึกษา 2564

 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4  ได้กำหนดจัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการ Open House 2565 “เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านป่าไม้อุทิศ 4 สู่วิถีนวัตกร” ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2665 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงผลงานนักเรียน Projects Approach ระดับชั้นอนุบาล Project Based Learning ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน เช่น การแสดงผลงาน TO BE NUMBER ONE นิทรรศการรักษ์กัญชง นิทรรศการหุ่นยนต์ และนิทรรศการผลงานนักเรียนด้านทักษะการเรียนรู้ และความสามารถ ความถนัดของนักเรียน เพื่อบูรณาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โดมเคียงดอย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมรับชมการไลฟ์สดงานกิจกรรม ได้ทางเพจ Facebook ป่าไม้อุทิศ 4 ทั้งนี้ผู้ร่วมงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

บริเวณการจัดงานและระบบรักษาความปลอดภัยทางจราจร และการตรวจวัดอุณหภูิมภายในงาน