ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นนักเรียน ปี 2565 ม.4

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565