ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก ชั้น ม.1 ปี 2565

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความรู้ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1