ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่านคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงรายละเอียดงานตามฝ่ายต่าง ๆ และทำความเข้าใจระเบียบงาน พร้อมทั้งต้อนรับครูย้ายได้แก่ นางสาววรวรรณ ครุฑหุ่น วิชาเอกภาษาไทย ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านกล้อทอ และ น.ส.โศจิรัตน์ แซ่ย่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิชาเอกนาฏศิลป์ ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่ง