พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูปและศาลประจำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จัดพิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูปและศาลประจำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมทั้งได้รดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารและครูผู้อาวุโสในโรงเรียน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565