จัดพิธีทำบุญหอพักนอนของนักเรียนหลังใหม่

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จัดพิธีทำบุญหอพักนอนของนักเรียนหลังใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับนักเรียนที่อยู่บ้านไกลและมีการปรับปรุงหอพัก เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งสักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ของโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565