คณะกรรมการควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียน

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเอกณริน ไชยพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะประธานกรรมการควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียนฯ พร้อมด้วย นายธนภัทร บุศย์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี และคณะกรรมการควบคุมและตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ซึ่งถือเป็นการตรวจรับงานในงวดที่ 2 ของการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ซึ่งการดำเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อย