ร่วมแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ทั้ง 4 ท่าน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ โดยมีผู้อำนวยการเอกณริน ไชยพล พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ได้ให้การต้อนรับ ในการทำบุญพิธีเปิดอาคารใหม่ อาคารโกเมน-มรกต ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด