อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำบุศย์โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในการนี้มีครูผู้ช่วยที่ได้รับการแต่งตั้งให้บรรจุเข้ารับราชการ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 10 ท่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย