กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นซึ่งมีดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เป็นประธานในพิธี ในพิธีการประกอบด้วย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมีตัวเเทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากนั้นตัวแทนห้องเรียนนำพานไหว้ครูและนักเรียนทุกคนได้ไหว้ครู เพื่อเป็นการเเสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักและรำลึกถึงพระคุณของครูผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เเก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีให้แก่นักเรียนต่อไป