ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานทั้ง4ฝ่าย ได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ได้แก่ นางสาวกาญจนา ใจดี วิชาเอกปฐมวัย และ นางสาวพิมพ์ประภา พลเหิม วิชาเอกฟิสิกส์ ทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ขอแสดงความยินดีแก่คุณครูทั้ง 2 ท่านมา ณ โอกาสนี้