พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565

วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอพบพระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 โดยมีนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งรับฟังการกล่าวรายงานจาก ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย