การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากประจำปี 2565 โดยโรงพยาบาลอำเภอพบพระ

วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2565 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันจากหมอทันตกรรมโรงพยาบาลพบพระมาตรวจและทำฟันให้นักเรียนชั้น ป.1 และตรวจฟันชั้น ป.2-ป.3 ในวันศุกร์ที่ 1 และวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากประจำปี 2565 ทางโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลพบพระเป็นอย่างสูงที่มาให้บริการกับนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

+5

10Narumon Chanpittaya และ คนอื่นๆ อีก 9 คน