โครงการอบรมคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด พร้อมกับรับฟังกล่าวรายงานจากนายณฐวรรฏ เพียงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจอำเภอพบพระเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พร้องทั้งคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย