เข้าร่วมแสดงงานรับมอบเอกสารรับรองในงานบันทึกสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก”

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 มอบหมายให้คุณครูจารุณี พฤกษ์เจริญ ครูเจริญ ขวัญวารีและครูโศจิรัตน์ แซ่ย่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงงานรับมอบเอกสารรับรองในงานบันทึกสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” ต่อ Guinness World Records (GWR) ซึ่งมี Mr.Swapnil Dangarkar เป็นตัวแทนจาก GWR โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการรับมอบพร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บริหาร ทส. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก ซึ่งถือเป็นการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการ ด้วยความยาว 69.70 เมตร ทำลายสถิติโลกเดิมของประเทศจีนที่เคยบันทึกไว้ที่ 38 เมตร ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดตาก และคนไทยทั้งประเทศโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ขอขอบคุณนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก พร้อมด้วย ว่าที่ดร.ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มา ณ โอกาสนี้