เดินทางไปส่งคุณครูที่ย้าย ครูวิลาวัณย์ โต๊ะถม และ ครูศิรภัสสร ม่วงอ่อน

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยคณะครู มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและคณะครู เดินทางไปส่งคุณครูที่ย้ายได้แก่ ครูวิลาวัณย์ โต๊ะถม (ครูปัทด์) ย้ายไปโรงเรียนบ้านท่าชุม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย และครูศิรภัสสร ม่วงอ่อน (ครูปอ) ย้ายไปโรงเรียนตลุกป่าตาล อ.เมืองตาก จ.ตาก