ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แก่นักเรียนมัธยมศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 มอบหมายให้รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปนายณฐวรรฎ เพียงสุวรรณ์ นายอนุวัฒน์ มณฑาทิพย์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แก่นักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จึงนำนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4