ประชุมคณะครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย สร้างความเข้าใจและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นำโดย ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางนีรชา ทับประดิษฐ์ และนางสาวสุพัฒนา ทวีเดช รองผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบสายชั้นปฐมวัย ได้จัดประชุมคณะครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย เพื่อสร้างความเข้าใจและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งการปรับรูปแบบการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป