ประชุมครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อวางแผนคลินิกวิชาการในชั้น ม.ต้น

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยนางนีรชา ทับประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้จัดประชุมครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อวางแผนคลินิกวิชาการการกำกับติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และร่วมกันหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในลำดับต่อไป