ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในการกำกับติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่มทวิศึกษา

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในการกำกับติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่มทวิศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid 19)