สพป.ตาก เขต 2 การจัดอบรมว.PA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่ เป็นประธานในการจัดอบรมว.PA จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565
ทั้งนี้ ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ได้นำคณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ว.PA อย่างพร้อมเพรียง