คณะครูไปแจกใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียน ณ หมู่บ้านแม่ละเมา ตำบลคีรีราษฎร์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ได้มอบหมายให้นายณฐวรรฏ เพียงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไปและนางนีรชา ทับประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ได้นำคณะครูไปแจกใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถมารับใบงานและไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ณ หมู่บ้านแม่ละเมา ตำบลคีรีราษฎร์ ซึ่งในการนี้ทางโรงเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอน ตามโครงการคลินิกวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้แม้อยู่บนพื้นที่ห่างไกลก็ตาม