ศึกษา และถอดบทเรียน โครงการสายใยกัญชง

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 นำโดยดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 พร้อมด้วยนางนีรชา ทับประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการบริหารงานฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูศราวุธ ปิจนันท์และนักเรียนกลุ่มตัวแทนกลุ่มสายใยกัญชง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 เป็นตัวแทนการถอดบทเรียนโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุขประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2564 โดยกลุ่ม กชส. และกลุ่มสสส. ภายใต้ชื่อโครงการ สายใยกัญชง ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมศักยภาพในตัวนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีสุข ดีและเก่ง