ติดต่อเรา

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตั้งอยู่ เลขที่ 256 หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160

ถนน แม่สอด – อุ้มผาง หลักกิโลเมตร ที่ 44 อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2

โทรศัพท์ 055-805573

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4